KONSULTTJÄNSTER inom bygg och fastighet

På Hower arbetar vi med teknik och kostnader och är vana vid att leda stora och komplexa projekt.

Projektledning betyder att vi tar ansvar för att projektets totala genomförande med teknik, kostnad och kvalitet, blir som kunden har förväntat sig. Hower har genom åren utvecklat en syn på projektledning som även innefattar projekteringsledning, byggledning och installationssamordning.

Våra tjänster
Våra projekt

Tjänster

Effektiva tekniker möter innovativa metoder.

Vi arbetar ofta och gärna i breda konsultgrupper, där vi i samarbete med kunderna utvecklar projekt. Med effektiva tekniker och metoder för planering och projektering når vi höga mål vad gäller teknik, form, ekonomi, tid, kostnad och miljö. Nedan har vi samlat våra huvudsakliga byggstenar.

Byggledning

Dela, leda och fördela projektets byggdelar. Etablering, demontering/rivning, uppbyggnad drifttagning, kontroll, besiktning. Teknik, tid & plats, -samordning mellan bygg och installationer. utrustning, maskiner.

Projekteringsledning

Leda och samordna projektering av förstudier, systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.

Projektledning

Leda kunden projekt som en helhet. Från idé till drift, förstudier, kostnadsuppskattningar, programframtagande, projektering, upphandling, byggande, drift, kontroll och förvaltning.

Teknik

Utföra och leda teknisk inventering av byggnader och fastigheter.

Innovativa och hållbara lösningar

Vi driver projekt som är nytänkande och som håller i längden. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Våra senaste projekt

Projekt

BioTech-fabrik AstraZeneca

Ny BioTech-fabrik åt AstraZeneca, som är färdig för produktion 2018. Kommer utgöras av en yta på ca 13.000 kvm.

Projekt

Totalrenovering av lägenheter

ROT-projekt i Upplands Väsby med 216 lägenheter som totalrenoveras, kök, bad, fönster och alla ytskickt. Projekttid: 2015-01-01 - 2017–08-01.

Visa fler projekt

kontakt

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar.

Ring oss på
070-239 80 64

Maila oss på
info@hower.se